Patrick Tollenaers | Open VLD Lanaken | 3de plaats
Schepen Gemeente Lanaken
& Bediende
Pieter Breughelstraat 23, 3620 Lanaken | 0478 610 043

E-mail | Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube

donderdag 17 oktober 2013

Snelheidsremmers op Koning Albertlaan


snelheidsremmer Kon. Albertlaan

Op de Koning Albertlaan werden wegversmallingen aangebracht met als doel de snelheid van de
voertuigen terug te dringen. Het dossier werd goedgekeurd binnen de verkeerscommissie, waar deze
beslissing mede is genomen op vraag van de omwonenden op de Koning Albertlaan.


Op de Koning Albertlaan wordt dagelijks te hard gereden. De politie hield hier regelmatig
snelheidscontroles met haar anoniem voertuig. Het is uiteraard niet mogelijk om dagelijks
politiecontroles te houden op deze lokatie. Met het aanbrengen van de wegversmallingen is er nu
gekozen voor een structurele maatregel om de snelheid terug te dringen.

Schepen Tollenaers: “De wegversmallingen werden geplaatst door de Technische Dienst. De totale
kosten bedragen €6000. Er werd geopteerd voor een demonteerbare wegversmalling zoals in de
Dorpsstraat in Gellik, en geen definitieve herinrichting. Het is immers niet uitgesloten dat de Koning
Albertlaan binnen enkele jaren heringericht zal worden. Dan kunnen de huidige wegversmallingen
eenvoudig weg genomen worden.”
Snelheidsremmer Kon. Albertlaan

woensdag 31 juli 2013

asfalteringswerken in verschillende straten

Het gemeentebestuur gaat voor 25.000m² nieuwe asfaltlagen laten aanleggen in een aantal straten. De werken kosten € 208.000 en zullen vanaf 7 augustus van start gaan.

Volgende straten komen aan bod: de Blinde Vijversweg, Dennenstraat, Pater Verboislaan, Paalsteenlaan, Schuttershofstraat, Oude Heirbaan, Bergstraat, Zavelstraat, Henri Dunantstraat, Waterstraat, Koning Albertlaan en Patershof.

Schepen Patrick Tollenaers van Openbare Werken: “Soms zullen maar beperkte delen van de weg een nieuwe asfaltlaag krijgen.De bovenste laag asfalt zal voor 4cm afgeschraapt worden en vervangen door een nieuwe laag. De werken beginnen telkens om 7u en eindigen om 17u. Tijdens de freeswerken is plaatselijk verkeer mogelijk. Tijdens het asfalteren is dat uiteraard niet mogelijk.”

De werken kunnen enkel plaats vinden bij gunstige weersomstandigheden. Bij slecht weer zal de planning aangepast worden.

woensdag 24 juli 2013

Omgeving buurthuis Briegden wordt heraangelegd

De omgeving van het buurthuis van Briegden gaat vernieuwd worden. Er komen onder meer 19 parkeerplaatsen waarvan 2 voor rolstoelgebruikers. De bestaande verharding in asfalt wordt opgebroken. Voor de parking is gekozen voor een waterdoorlatende klinkerverharding. De toegangsweg wordt uitgevoerd in grijze waterdoorlatende betonstraatstenen. Er wordt aangesloten op de nieuwe toegangsweg die aangelegd is tijdens de werken aan de Kiezelweg. De bestaande afvoeren worden gekoppeld aan de wachtbuizen die geplaatst zijn tijdens de herinrichtingswerken aan de Kiezelweg. Rondom het buurthuis komt een voetpad dat wordt uitgevoerd in betonstraatstenen.

De groenperken worden voorzien van teelaarde en genivelleerd. De beplanting wordt nadien door de groendienst van de technische dienst voorzien. De toegangen en terras worden afgesloten met verkeerspaaltjes in roestvrij staal.

De kosten worden geraamd op € 100.000.

zaterdag 13 oktober 2012

3de plaats | Patrick Tollenaers


"Al 18 jaar ben ik een luisterend oor voor elke Lanakenaar. Met daadkracht heb ik dossiers over aanleg nieuwe wegen, stoepen, proper Lanaken en bereikbare kerkhoven tot een goed einde gebracht. Het project “Groene long”, een nieuw wandelgebied langs de Langkeukelbeek, is door mij opgestart. Met uw steun werk ik de komende jaren verder aan een netter en veiliger Lanaken."

MEEST RECENTE BERICHTEN VAN ONZE MENSEN