Patrick Tollenaers | Open VLD Lanaken | 3de plaats
Schepen Gemeente Lanaken
& Bediende
Pieter Breughelstraat 23, 3620 Lanaken | 0478 610 043

E-mail | Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube

woensdag 24 juli 2013

Omgeving buurthuis Briegden wordt heraangelegd

De omgeving van het buurthuis van Briegden gaat vernieuwd worden. Er komen onder meer 19 parkeerplaatsen waarvan 2 voor rolstoelgebruikers. De bestaande verharding in asfalt wordt opgebroken. Voor de parking is gekozen voor een waterdoorlatende klinkerverharding. De toegangsweg wordt uitgevoerd in grijze waterdoorlatende betonstraatstenen. Er wordt aangesloten op de nieuwe toegangsweg die aangelegd is tijdens de werken aan de Kiezelweg. De bestaande afvoeren worden gekoppeld aan de wachtbuizen die geplaatst zijn tijdens de herinrichtingswerken aan de Kiezelweg. Rondom het buurthuis komt een voetpad dat wordt uitgevoerd in betonstraatstenen.

De groenperken worden voorzien van teelaarde en genivelleerd. De beplanting wordt nadien door de groendienst van de technische dienst voorzien. De toegangen en terras worden afgesloten met verkeerspaaltjes in roestvrij staal.

De kosten worden geraamd op € 100.000.

MEEST RECENTE BERICHTEN VAN ONZE MENSEN